Ermaksan Makine
EMİŞ ÜNİTESİ
Emiş Ünitesi

EMİŞ ÜNİTESİ

Kesim esnasında oluşan duman ve küçük partiküllerin emilerek temizlenmesidir.

Kesim başladığında otomatik olarak devreye giren bu sistem kesim bölgesindeki zararlı havayı filtreleyerek ortama geri vermektedir. Böylece daha sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanır.