Ar-Ge Politikamız

Güçlü Ar-Ge alt yapımız ile teknoloji üretiyoruz

Yenilikçi teknolojiler ilkesi, firmamızın benimsediği ve değişmeyen bir kültürüdür. Geleceğin teknolojileri ile birlikte yaptığımız tüm çalışmalar, Türk ekonomisine katkı sağlar. Yüksek eğitimli uzman mühendis kadromuz, yenilikçi teknolojiler gücünü destekleyen temel taşlardan biridir. Mesleki gelişim süreçleri boyunca, genç yeteneklerimize başarıya giden yolda sorumluluk verirken, şirketimiz bu konuda tüm desteği sağlamaktadır. ERMAKSAN ürettiği makinelerin yeteneklerini geliştirmek, piyasa taleplerini karşılamak, müşteri memnuniyetini artırmak ve makinelerinde dışa bağımlılığı azaltmak üzere her yıl 8-10 adet büyük Ar-Ge projesi başlatmaktadır. Bünyesinde çoğunluğu makine, elektrik, elektronik ve fizik mühendislerinden ve yardımcı personellerden oluşan geniş bir araştırmacı kadrosu bulunmaktadır.

AR-GE merkezi olmak hedeflerimizin başında gelmektedir. Bunun için nitelikli personel gücü oluşturmak için 2 yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan ilki mevcut personellerin yetkinliklerini artıracak eğitimler ve yüksek lisans, doktora gibi akademik çalışmalarla yetkinliklerin desteklenmesidir. İkincisi yatay büyüme stratejimizi destekleyecek yeni faaliyetlerde çalışacak uygun nitelikli AR-GE personellerinin üniversitelerde çalışan danışmanlarımız ile seçilerek AR-GE bünyemize katılmasıdır.

Çeşitli üniversitelerden danışmanlarla her bir proje için bir ekip çalışması ortaya koyan ERMAKSAN, Ar-Ge merkezi belgesini aldıktan sonra firma dışı talepleri de karşılamayı planlamaktadır. Ülkemize ilk Lineer Motorlu CO2 Lazer Kesim Makinesi LASERMAK’ı kazandıran ERMAKSAN, başarılarını sürdürmek için yalnızca ülkemizde yeni olan ürün veya konular üzerinde değil dünya çapında yeniliğe sahip ve piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak sanayileşebilen konular üzerinde çalışmayı tercih etmektedir. Katma değeri yüksek; yüksek ihracat potansiyeli olan ve çevreci ürünlerle yenilikçi teknolojileri rakiplerinden önce piyasaya sunarak sektöründe ön plana çıkmayı hedeflemektedir.

5 adet tescilli patent ve faydalı model başvuruları bulunan merkezimiz Ar-Ge faaliyetlerini patent odaklı bir biçimde sürdürmektedir. Ar-Ge projelerine başlamadan önce yoğun bir biçimde patent ve bilimsel yayınlara ilişkin veri tabanlarından araştırmalar yaparak teknikte gelinen noktanın tespit edilmesi ve bunun üzerine çıkılması hedeflenmektedir.